English  

Със своите над 100 млади, висококвалифицирани и обучени специалисти, Принтек България ЕАД, дъщерно дружество на Printec Group – една от най-успешните и най-бързо развиващите се групи в ИТ сектора, предлага възможност за динамично кариерно развитие.

Компанията успява да изгради и поддържа благоприятна атмосфера, която насърчава откритостта, лоялността и екипната работа. Постоянните усилия да се поддържа култура на обучение и непрекъснато да се инвестира в обучение на персонала и кариерното развитие, са успели да превърнат компанията в едно от най-хубавите места за работа в ИТ сектора в Югоизточна Европа.

С цел да бъдат подбрани висококвалифицирани кадри, фирмата провежда непрекъснато набиране и подбор, тъй като много позиции се разкриват текущо в следните сфери:

  • Продажби
  • Маркетинг
  • Технически услуги
  • Софтуерни услуги
  • Финанси
  • Човешки ресурси

Ако проявявате интерес за позиция в ПРИНТЕК България, моля изпратете Вашето CV на: job@printec.bg


 

 

 

 

Career Opportunities
 
"A career worth aspiring to"
 
 
Printec Footer EvermoreWorld.com Privacy Policy EvermoreWorld.com