English  
ПРИНТЕК България

История
„Принтек България“ ЕАД е създадено като еднолично акционерно дружество през 1992 година с основна дейност доставка, обслужване, проектиране на софтуер и инсталация на оборудване за безкасово плащане в сферата на финансите, банкирането и търговията.

Сега
„Принтек България“ ЕАД е член и представител на международната организация Printec Group of Companies, която към настоящия момент покрива пазара в Югоизточна Европа с отделни представителства в Албания, Гърция, Кипър, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Словакия, Хърватска.

Бъдеще
Нашата мисия е постоянно усъвършенстване на дейността и предлагане на цялостен пакет професионално обслужване на клиентите си – продажба, доставка/проектиране на софтуерни продукти, инсталация, консултации, гаранционна и извънгаранционна сервизна подръжка на всички продукти, които предлагаме, както и разширяване на гамата от услуги съобразно изискванията на клиентите и пазарните тенденции.

Визия
Успешното развитие и положително отношение към продуктите на фирмата бе постигнато като резултат от прилагането на съвременни управленски методи, един от които е внедрената система за управление на качеството. Принтек България ЕАД е сертифицирана по стандарт ISO 9001:2008 от 20.12.2007г. и по стандарт BS OHSAS 18001:2007 от 20.02.2012г.

Нашият Хардуерен екип се състои от сервизни специалисти преминали задължително обучение в учебните центрове на фирмите производители, и сертифицирани за сервизното обслужване на терминалите устройства АТМ и ПОС. Екипът предоставя пълен комплект услуги за пуск, инсталация и поддръжка на продуктите, предлагани от компанията. Тези услуги се предоставят в срок, съгласно условията на съответния договор, и в пълно съгласие с изискванията на потребителя и международните стандарти за качество.

В Софтуерения екип работят високо квалифицирани софтуерни специалисти, сертифицирани по продуктовите линии на фирмите, които представляваме. Благодарение на множеството успешно реализирани проекти и доказан професионализъм, Принтек България ЕAД е понастоящем обособена, в рамките на Printec Group of Companies, като софтуерен център, обслужващ нуждите на всички офиси на компанията. Софтуерните ни специалисти са пряко отговорни за цялостната координация и управление при разработката на проектите и осъществяват контрол при реализацията на инсталации, които Printec Group of Companies извършва към свои клиенти на територията на всяка конкретна държава.

 

 

Printec Group
 
"How we achieve our mission is as important as the mission itself…."
 
 
Printec Footer EvermoreWorld.com Privacy Policy EvermoreWorld.com